Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

[Fic] Because it's you ( Chap 7 )

đây là minh chứng cho cái miệng hại cái thân, bút sa gà chết TvT cái người nào đó ta trả nợ đây TvT ôm gối tự kỉ tiếp....
cuộc đời thật khốn nạn, wifi chùa yếu như sên bò, mạng thì chặn blogger, tức mình đi đăng kí mạng về xài một mình mà cũng không xong TvT