Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Đoản văn Nogizaka - 6 - WakaRei

Thánh thần, thiên địa ơi ! mình chỉ biết cắn khăn cắn gối cắn mọi thứ khi xem ep Nogibingo tối qua TvT 

sắp chết ngất trong vũng máu TvT chợt hiểu lí do staff ứ chịu để WakaRei lên hình chung toàn bắt hai người tránh xa vì nếu cảnh tối qua trong nogibingo còn tiếp tục chắc không ai sống nổi, quá hường, quá ngọt, quá tình cảm, quá sến.....


cảm thán vậy thôi chứ mong staff bớt chia uyên rẽ thúy, Reika bớt bơ Waka đi là mừng lắm rồi TvT


đăng xong mình phải đi coi lại  nogibingo mới được TvT